Oppdatering av DesignaKnit7

oppdatert 1.04.2016

Siste versjon av DesignaKnit7 ligger alltid tilgjengelig til å lastes ned. Det vil si at om du har en tidlig versjon av DesignaKnit 7 kan alle senere oppdateringer av lastes ned gratis. Har du DesignaKnit 5 eller 6 må du oppgradere programmet gjennom forhandler/importør.

Hvis du opplever feil når du bruker DK7 anbefales det at du laster ned siste versjon. Da får rettet opp eventuelle feil i din versjon eller nye funksjoner som er lagt til. Dette er gratis. Versjonen på ditt program finner du i øverste menyen i programmet under Om.
Last ned siste versjon herfra: http://www.softbyte.co.uk/software.htm

Detaljert informasjon om opprettinger/nye funksjoner finner du her: www.softbyte.co.uk/designak.htm

Bruker du SilverLink4/5 bør laste ned siste versjon av USB driver til disse hvis du oppdaterer DK7-versjonen.

Tegning av mønster i MaskemønsterDesigner

Når garnfargene vises kan du bruke nummer 1 til 9 for å sette venstre musetastfarge til fargen i den posisjonen (i paletten); den øverste venstre fargen er tallet 1, den neste er 2, o.s.v.
Når du skal tegne maskemønster kan du gjøre dette ved å bruke tall istedenfor å trykke på musetasten.
For å bruke fargepaletten merker du vanligvis de fargene du vil bruke med venstre-, midtre eller høyre musetast. For å tegne fargene i rutearket aktiviserer du først blyanten i menyen til venstre, går til rutearket og trykker du ned venstre-, midtre- eller høyre musetast for å få tegnet en maske med aktuell farge.
Dette kan gjøres på en annen måte som gjør at du lettere kan tegne mange forskjellige farger uten å aktivisere blyanten i menyen til venstre og å bytte om på venstre- og høyre musetast.
For eksempel har du en palett med 8 farger. Stå med kursor i rutearket og trykk på tallet 1. Da tegnes farge en i paletten. Holder du 1-tallet nede blir denne fargen tegnet mens du flytter kursor rundt i rutearket. Trykk på tallet 2, og du får tegnet farge 2 i paletten, o.s.v.
Når masketype-symbolene vises, vil det ved å trykke på tallene 1 til 9 sette venstre musetastmasketype til den masketypen som er i den posisjonen (I paletten); masketypen øverst til venstre er tallet 1, den neste er 2, o.s.v.
I tilfellene forklart over kan brukeren velge å fortsette med enkle masketrinn ved å bruke piltastene til å plassere kursor og så bruke det passende tallet, eller tegne kontinuerlig ved å bruke enter-tasten for å aktivisere Blyant-verktøyet å bevege den med piltastene. Trykk på enter-tasten igjen for å skru av blyanten.

Interaktiv strikking med Silver Reed og Windows XP eller ME

Noen brukere med Silver Reed maskiner opplever at mønsteret ikke stemmer når det strikkes fra PC’er med Windows XP eller ME. Dette er fordi Windows bakgrunnsprosesser blander seg med signaler som sendes til strikkemaskinen. I de fleste tilfeller kan dette løses ved å redusere hastigheten som sleden føres over nålesengen, men det kan fremdeles være tilfeller hvor Windows forstyrrer overføring av signaler ved å forskyve mønsteret med en maske.
DesignaKnit vil nå advare brukeren hvis sleden ikke registrerer det forventede antall nåler som den passerer på nålesengen. Hvis det er en rimelig grunn til det, som at en av punktkammene ble flyttet, kan brukeren se bort fra advarselen. Men hvis advarselen er uventet har brukere mulighet til å sjekke mønsteret og kan korrigere det før en strikker videre.
Noter at når en strikker, for eksempel prøvelapp, antall nåles som brukes på lappen ikke stemmer med det som står i dialogboksen i programmet, vil denne advarselen komme på hver rekke.

Hullmønster (Lace Tool) med elektronisk hullslede

Hullstrikking med elektronisk hullslede på Silver Reed maskiner er forandret slik at endenålene (på innsiden av strikketøyet) aldri blir valgt ut til hullstrikk. Dette forhindrer hulloverføring på ytterste maske slik at sidene blir pene på strikketøyet.